Návody a prezentácie

I-NUtricut

01 Ako zabrániť tvorbe „koláča“ ktorý sa tvorí na povrchu nátokovej nádrže? Je potrebné mierne pootvoriť ventil, ktorý zabezpečuje prívod vzduchu z dúchadla do prvej časti nádrže. 02 Aký toaletný papier odporúčate …

Domová čistiareň odpadových vôd AS-VARIOCOMP 5K

Domová ČOV – domová čistiareň odpadových vôd – ktorú vlastnosť by ste od nej požadovali? • Hlavne aby bola lacná? Aby ste sa o ňu nemuseli starať? Tak aby fungovala?  …

Pri manipulácii je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť vzhľadom k použitiu plastového materiálu (relatívne malá odolnosť proti nárazom). Pred manipuláciou s ČOV je nutné prekontrolovať celkový stav ČOV s dôrazom na uväzovacie oká. …

Osadenie ČOV do terénu spolu s jej napojením na kanalizáciu, umiestnením a statickým zaistením, musí byť zrealizované podľa schváleného stavebného projektu. Túto realizáciu musí uskutočniť oprávnená osoba. Umiestnenie ČOV do terénu Konštrukcia …

Vyvoj domových ČOV za poslednych 10 rokov.

Viete ako vznikali a vyvíjali sa domové čistiarne odpadových vôd? • Na začiatku bol AS – NIKKOLbiokontaktor, veľké objemy, neintenzifikovateľná, nenastavovateľná zákazníkom, jednoduchá obsluha, slušné účinnosti u väčšiny zákazníkov, bezproblémový chod • …

prezentacia-AS-iNUTRICUT

Prezrite si prezentáciu o PRVEJ INTELIGENTNEJ DOMOVEJ ČOV na Slovensku o AS-iNUTRUCUT. Dozviete sa napríklad odpovede na tieto otázky: Ako má fungovať domová ČOV? AS – iNUTRICUT princíp a funkcie …

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky