MANIPULÁCIA, DOPRAVA A SKLADOVANIE ČOV AS-VARIOcomp5 – 50 EO

Pri manipulácii je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť vzhľadom k použitiu plastového materiálu (relatívne malá odolnosť proti nárazom). Pred manipuláciou s ČOV je nutné prekontrolovať celkový stav ČOV s dôrazom na uväzovacie oká. Prípadnú dažďovú vodu je nutné z ČOV pred manipuláciou vyčerpať. Manipuláciu realizovať výhradne za uväzovacie oká na ČOV a s ohľadom na menšiu odolnosť materiálu proti nárazu.

Doprava a skladovanie ČOV AS-VARIOcomp

ČOV AS-VARIOcomp sú dodávané ako kompletný zmontovaný celok. Montáž (osadenie) ČOV je uskutočnená v určenej lokalite kupujúcim, alebo dodávateľom.
Pri doprave je nutné použiť dopravný prostriedok odpovedajúci nosnosti a rozmerom ČOV. Pri doprave a skladovaní pred osadením, je nutné ČOV položiť na rovnú spevnenú plochu a zaistiť podmienky, ktoré zabránia možnosti mechanického poškodenia a zásahu cudzích osôb do úplnosti a celistvosti dodávky.

Pre dlhodobejšie skladovanie (dlhšie ako 2 mesiace) je nutné zabezpečiť tienenie nádrže ČOV  proti slnečnému žiareniu (nádrž nie je konštruovaná z PP UV stabilizovaného).

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie rady a návody

I-NUtricut

FAQ

01 Ako zabrániť tvorbe „koláča“ ktorý sa tvorí na povrchu nátokovej nádrže? Je potrebné mierne

Ćítať celý článok »
Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky