AS-VARIOcomp

Domová čistička odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.

AS-VARIOcomp

Domová ČOV - čistiareň odpadových vôd
bez kompromisu v kvalite

Domová čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička) AS-VARIOcomp k slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov, ktoré nie je možné, alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém. Domové ČOV slúžia k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, atď. s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO). Takže ČOV AS-VARIOcomp je ideálna pre rodinné domy, alebo obývané rekreačné objekty a chaty.

Mimoriadna úžitková hodnota sa opiera o viac ako dve desiatky rokov našich skúseností v odbore výroby domových ČOV.  Zaistíme celkové poradenstvo a servis spojený s dodávkou a inštaláciou čistiarne odpadových vôd

Domáca čistička odpadových vôd
AS - VARIOcomp hlavné výhody

Výhoda nie je len samotnom zariadení domovej  ČOV, ale mnoho výhod je spojených so službami, ktoré sú s čistiarňami, ich údržbou, alebo inštaláciou spojené.

Certifikát CE v súlade s EU legislatívou / Nízke prevádzkové náklady / Nízka cena / Kompaktné riešenie / Jednoduchá obsluha a možnosti optimálneho nastavenia ČOV / Z dôvodu možnosti prevzdušňovania kalojemu je možné použiť prebytočný kal ako hnojivo na záhradu / Zákaznícky servis je možný pomocou skype, e-mailu a telefónu, vďaka veľkmi jednoduchej manipulácií a veľkému množstvu skúseností s domovými ČOV.

Čistiarne odpadových vôd AS - VARIOcomp
základné rozdelenie

AS - VARIOComp 5K

3-7 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 0,75 m3 / deň
 • Vhodná 3-7 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø1500 x 2020mm
 • Váha: 120kg
Najpredávanejší

AS - VARIOComp 10K

8-12 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 1,5 m3 / deň
 • Vhodná 8-12 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø1800 x 2020mm
 • Váha: 280kg

AS - VARIOComp 15K

13-17 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 2,25 m3 / deň
 • Vhodná 13-17 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø2000 x 2800mm
 • Váha: 450kg

Domová čistička odpadových vôd
AS-VARIOcomp - základné funkcie

Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru nátokovej časti ČOV, kde je následne zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok. Tie sú sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru. Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jednobublinným prevzdušňovacím systémom, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dúchadla. Výhodou riešenia je akumulačný priestor v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácií odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV

Aktivovaná zmes

Zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže, kde pri dne prebieha hydraulický odťah ku kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou do usadzovacieho kalového priestoru. Pri použití nosiča biomasy je zaistený dostatočný vek kalu (40 dní) pre priebeh nitrifikačných pochodov a aeróbnu stabilizáciu kalu. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je z aktivácie odťahovaný do kalového priestoru, ktorý je dimenzovaný na min. 150 dní zdržnej doby.

Využitie odpadových vôd

Technológia čistenia odpadových vôd rieši nerovnomerný hydraulický i látkový nátok na ČOV. V prípade poruchy technológie je voda mechanicky predčistená v usadzovacej časti a odteká prepadom do odtoku. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je možné využiť v poľnohospodárstve.

Domáca čistička odpadových vôd
AS-VARIOcomp – konštrukcia

cov-VARIOcomp5K-konstrukcia

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. vyrába domová ČOV AS-VARIOCOmp vo svojich výrobných prevádzkach. Tvorí ju celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. V nádrži je umiestnený prevzdušňovací systém. Skladá sa: z rozvodov vzduchu, prevzdušňovacích elementov a mamutky.

Nádrž je zakrytá poklopom kvôli zamedzeniu únikov aerosolov do ovzdušia a proti zníženiu teploty v biológií počas zimných mesiacov.

Certifikáty spoločnosti ASIO-SK, s.r.o.

2022 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky