AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
Viac informácií

ASIO-SK
o nás

VÝROBA VODOHOSPODÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Sídlom spoločnosti sa stala Bytča. Do uvedeného obdobia boli dodávky výrobkov a technologických celkov skupiny ASIO Group na Slovensku realizované prostredníctvom spoločnosti ASIO s.r.o. ( CZ ). V čase vzniku spoločnosti mala firma 3 zamestancov . V čase vstupu ASIO – SK s.r.o. na Slovenský trh bola zároveň založená výrobná firma v Modre, ktorá už od začiatku zabezpečovala výrobu technológií ASIO. Rozširovanie výrobkového portfólia, objemov výroby a montáží technologických celkov bola na prelome rokov 1999 / 2000 založená montážna skupina s prevádzkou v Žiline. Od uvedeného obdobia spoločnosť ASIO – SK s.r.o. medziročne zvyšuje obchodný obrat a stáva sa jedným z popredných dodávateľov kusových vodohospodárskych technológií na Slovensku. V priebehu roku 2001 sa montážna skupina spoločnosti ASIO – SK s.r.o. pretransformovala na výrobnú prevádzku, ktorá bola zo Žiliny premiestnená do nových vlastných kapacitne vyhovujúcich priestorov v Bytči. V priebehu uvedených rokov sa technológovia spoločnosti podieľali na výskume a vývoji nových technológií a výrobkov, ktoré úspešne obohatili výrobkové portfólio spoločnosti.

Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO – SK s.r.o. je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Kapacitné a priestorové možnosti nám umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na dialnicu Bratislava – Žilna – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku. ČOV cena sa vďaka tejto skutočnosti udržuje na čo najpriaznivejšej cenovej hladine pre zákazníka. Vďaka nášmu dlhoročnému vývoju a výskumu sa nám podarilo na trh v roku 2020 dodať prvú inteligentnú ČOV. Domová čistiareň odpadových vôdAS-iNUTRUCUT je jednoznačne najlepšia domová ČOV na Slovensku!

Spolupracujeme s množstvom stavebných a inžinierskych spoločností pri dodávkach vodohospodárskych výrobkov a vzhľadom na naše možnosti dokážeme pružne reagovať aj na výrobu atypov, špecialít a neobvyklých konštrukčných riešení.

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ASIO-SK, s.r.o. - dlhoročný výrobca s viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

NÁVRH A PORADENSTVO

Komplexná pomoc pri riešení a výbere domovej ČOV.

OSADENIE A SERVIS

Pomoc pri osadení, záručný a pozáručný servis.

CERTIFIKÁCIA TÜV SÜD

Naše výrobky sú certifikované renomovanou spoločnosťou.

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

Možnosť dovybavenia ČOV diaľkovým prenosom dát AS-GSM

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha a údržba všetkých výrobkov jednoduchá a intuitívna.

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Plnoautomatická prevádzka bez potreby väčších zásahov.

KOPLEXNOSŤ DODANIA

Dodanie úplne komplexné bez ďalších vymyslených nákladov.

KDE NÁS NÁJDETE

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky