AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
VIAC INFORMáCIí

ČOV - čistiareň odpadových vôd

Malé domáce ČOV – čistiarne odpadových vôd (nesprávne nazývané aj čističky odpadových vôd) , sú určené k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych odpadových vôd. Biologická čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém. Čistiareň odpadových vôd slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, atď. s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Ako si vybrať správnu

Domové čistiarne odpadových vôd ASIO-SK

Všetky výrobky firmy ASIO-SK sa opierajú o viac ako dve desiatky skúseností v odbore. 

AS-iNutricut

Prvá inteligentná a nepochybne najlepšia domová čistiareň odpadových vôd na Slovensku!
NOVINKA

i-prvá inteligentná ČOV
na Slovensku

plnoautomatická prevádzka

možnosť ďiaľkového dohľadu

robustná konštrukcia

jednoduchá obsluha

recyklácia vôd

AS-VARIOcomp 5K

Mimoriadna úžitková hodnota čističky sa opiera o viac ako dve desiatky rokov našich skúseností.
NAJLACNEJŠIA

nízke prevádzkové náklady

overené garantované výsledky

možnosť ďiaľkového dohľadu

samonosná nádrž

jednoduchá obsluha

kompletnosť dodávky

Postup pri nákupe domovej čistiarne odpadových vôd

Tradičný slovenský výrobca s dlhoročnými skúsenosťami

ASIO-SK, s.r.o.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií.

0
predaných ČOV AS-iNutricut
0
predaných ČOV AS-ANAcomb
0
predaných ČOV AS-VARIOcomp
0
predaných ČOV ASIO-SK

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ASIO-SK, s.r.o. - dlhoročný výrobca s viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

NÁVRH A PORADENSTVO

komplexná pomoc pri riešení a výbere domovej ČOV

OSADENIE A SERVIS

pomoc pri osadení, záručný a pozáručný servis

CERTIFIKÁCIA TÜV SÜD

naše výrobky sú certifikované renomovanou spoločnosťou

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

možnosť dovybavenia ČOV diaľkovým prenosom dát AS-GSM

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Jednoduchá obsluha a údržba všetkých výrobkov

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Plnoautomatická prevádzka bez potreby väčších zásahov

KOPLEXNOSŤ DODANIA

Kompletné dodanie bez ďalších vymyslených nákladov

ASIO-SK, s.r.o.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KDE NÁS NÁJDETE

ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky