AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
Viac informácií

Domová ČOV - čistiareň odpadových vôd

Malá domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička odpadových vôd), je určená k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych, či domácich odpadových vôd. Biologická domová čov –  čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systémDomová ČOV – čistiareň odpadových vôd slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, atď. s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).
ČOV - čistiareň odpadových vôd

Ako si vybrať správnu ČOV?

Postup pri nákupe
domovej čistiarne odpadových vôd

Domové čistiarne odpadových vôd ASIO-SK

Všetky výrobky firmy ASIO-SK sa opierajú o viac ako dve desiatky skúseností v odbore.

AS-iNutricut

Prvá inteligentná a nepochybne najlepšia domová čistiareň odpadových vôd na Slovensku!
NOVINKA

i-prvá inteligentná ČOV
na Slovensku

plnoautomatická
prevádzka

možnosť
ďiaľkového dohľadu

robustná konštrukcia

jednoduchá obsluha

recyklácia vôd

AS-VARIOcomp

Mimoriadna úžitková hodnota čističky sa opiera o viac ako dve desiatky rokov našich skúseností.
NAJLACNEJŠIA

nízke prevádzkové
náklady

overené garantované
výsledky

možnosť ďiaľkového
dohľadu

samonosná nádrž

jednoduchá obsluha

kompletnosť dodávky

Tradičný slovenský výrobca s dlhoročnými skúsenosťami

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií.

0
predaných ČOV AS-iNutricut
0
predaných ČOV AS-ANAcomb
0
predaných ČOV AS-VARIOcomp
0
predaných ČOV ASIO-SK
Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO – SK s.r.o. je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Kapacitné a priestorové možnosti nám umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na diaľnicu Bratislava – Žilina – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku. ČOV cena sa vďaka tejto skutočnosti udržuje na čo najpriaznivejšej cenovej hladine pre zákazníka. Vďaka nášmu dlhoročnému vývoju a výskumu sa nám podarilo na trh v roku 2020 dodať prvú inteligentnú ČOV.
Domová čistiareň odpadových vôd AS-iNUTRUCUT je jednoznačne najlepšia domová ČOV na Slovensku. Spolupracujeme s množstvom stavebných a inžinierskych spoločností pri dodávkach vodohospodárskych výrobkov a vzhľadom na naše možnosti dokážeme pružne reagovať aj na výrobu atypov, špecialít a neobvyklých konštrukčných riešení.

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ASIO-SK, s.r.o. - dlhoročný výrobca s viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

NÁVRH A PORADENSTVO

komplexná pomoc pri riešení a výbere domovej ČOV

OSADENIE A SERVIS

pomoc pri osadení, záručný a pozáručný servis

CERTIFIKÁCIA TÜV SÜD

naše výrobky sú certifikované renomovanou spoločnosťou

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

možnosť dovybavenia ČOV diaľkovým prenosom dát AS-GSM

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Jednoduchá obsluha a údržba všetkých výrobkov

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Plnoautomatická prevádzka bez potreby väčších zásahov

KOPLEXNOSŤ DODANIA

Kompletné dodanie bez ďalších vymyslených nákladov

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky