AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
Viac informácií

Domová čistiareň odpadových vôd

Malá domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj

domová čistička odpadových vôd

), je určená k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych, či domácich odpadových vôd. Biologická domová čov –  čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva na aktivačné aeróbne

čistenie odpadových vôd

z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systémDomová ČOV slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení (atď) s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Ako si vybrať správnu ČOV?

Postup pri nákupe ČOV

Domové čistiarne odpadových vôd ASIO-SK

Všetky výrobky firmy ASIO-SK, s.r.o. sa opierajú o viac ako dve desiatky skúseností v odbore.

AS-iNutricut

Prvá inteligentná a nepochybne najlepšia domová čistiareň odpadových vôd na Slovensku!
NOVINKA

i-prvá inteligentná ČOV
na Slovensku

plnoautomatická
prevádzka

možnosť
ďiaľkového dohľadu

robustná konštrukcia

jednoduchá obsluha

recyklácia vôd

AS-VARIOcomp

Mimoriadna úžitková hodnota čističky sa opiera o viac ako dve desiatky rokov našich skúseností.
NAJLACNEJŠIA

nízke prevádzkové
náklady

overené garantované
výsledky

možnosť ďiaľkového
dohľadu

samonosná nádrž

jednoduchá obsluha

kompletnosť dodávky

Tradičný slovenský výrobca s dlhoročnými skúsenosťami

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií.
Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO – SK s.r.o. je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Kapacitné a priestorové možnosti nám umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na diaľnicu Bratislava – Žilina – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku.

predaných ČOV AS-iNutricut
82
predaných ČOV AS-ANAcomb
0
predaných ČOV AS-VARIOcomp
0
predaných ČOV ASIO-SK
0
Vďaka tejto skutočnosti sa  cena domovej čistiarne odpadových vôd udržuje na čo najpriaznivejšej cenovej hladine pre zákazníka. Vďaka nášmu dlhoročnému vývoju a výskumu sa nám podarilo na trh v roku 2020 dodať prvú inteligentnú ČOV. Domová čistiareň odpadových vôd AS-iNUTRUCUT je jednoznačne najlepšia domová ČOV na Slovensku.

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ASIO-SK, s.r.o. - dlhoročný výrobca s viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

NÁVRH A PORADENSTVO

Komplexná pomoc pri riešení a výbere domovej ČOV.

OSADENIE A SERVIS

Pomoc pri osadení, záručný a pozáručný servis.

CERTIFIKÁCIA TÜV SÜD

Naše výrobky sú certifikované renomovanou spoločnosťou.

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

Možnosť dovybavenia ČOV diaľkovým prenosom dát AS-GSM

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha a údržba všetkých výrobkov jednoduchá a intuitívna.

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Plnoautomatická prevádzka bez potreby väčších zásahov.

KOPLEXNOSŤ DODANIA

Dodanie úplne komplexné bez ďalších vymyslených nákladov.

2022 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené