AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
VIAC INFORMáCIí

KONTAKTY

Konateľ spoločnosti

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.
ČOV - čistiareň odpadových vôd

Obchodno - technologické oddelenie:

MARTIN LAŠČEK

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5-50, odlučovače ropných látok AS-TOP, technológ pre domové ČOV 5 – 50 EO, bazény, čerpacie šachty

MILAN ROCH

Obchodný zástupca pre bazény, bazénove technológie a prestrešenia bazénov.

MIROSLAV KRAJČÍ

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku

ING. RASTISLAV KUFFA, PHD.

Technológ pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Výroba:

MIROSLAV KRAJČÍ

Servis:

MIROSLAV KRAJČÍ

Ekonomické a logistické oddelenie:

ING. MARIANA KRATOCHVÍLOVÁ

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KDE NÁS NÁJDETE

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky