AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.
VIAC INFORMáCIí

KONTAKTY

ASIO-SK, s.r.o.

Konateľ spoločnosti

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Ekonomické a logistické oddelenie:

ING. MARIANA KRATOCHVÍLOVÁ

Obchodno - technologické oddelenie:

MARTIN LAŠČEK

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5-50, odlučovače ropných látok AS-TOP, technológ pre domové ČOV 5 – 50 EO, bazény, čerpacie šachty

MILAN ROCH

Obchodný zástupca pre bazény, bazénove technológie a prestrešenia bazénov.

MIROSLAV KRAJČÍ

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku

ING. RASTISLAV KUFFA, PHD.

Technológ pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Výroba:

MIROSLAV KRAJČÍ

Servis:

PAVOL REMEK

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ASIO-SK, s.r.o. - dlhoročný výrobca s viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

NÁVRH A PORADENSTVO

komplexná pomoc pri riešení a výbere domovej ČOV

OSADENIE A SERVIS

pomoc pri osadení, záručný a pozáručný servis

CERTIFIKÁCIA TÜV SÜD

naše výrobky sú certifikované renomovanou spoločnosťou

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

možnosť dovybavenia ČOV diaľkovým prenosom dát AS-GSM

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Jednoduchá obsluha a údržba všetkých výrobkov

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Plnoautomatická prevádzka bez potreby väčších zásahov

KOPLEXNOSŤ DODANIA

Kompletné dodanie bez ďalších vymyslených nákladov

KDE NÁS NÁJDETE

ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky