FAQ

 • 01

  Ako zabrániť tvorbe "koláča" ktorý sa tvorí na povrchu nátokovej nádrže?
Je potrebné mierne pootvoriť ventil, ktorý zabezpečuje prívod vzduchu z dúchadla do prvej časti nádrže.
 • 02

  Aký toaletný papier odporúčate používať?
Všetky ekologické toaletné papiere z recyklovaných materiálov. Zakázané je splachovanie vlhčených utierok.
 • 03

  Akú chémiu odporúčate používať v domácnosti?
  neprehliadnite
Všetky štandardné prostriedky, ktoré sa používajú v domácnosti, ale v rozumnej miere. Lepšou alternatívou sú ekologické prostriedky, ktoré zaťažujú ČOV v oveľa menšej miere.
 • 04

  Aké osviežovače záchodu používať na splachovanie?
Všetky, okrem tých, ktoré obsahujú chlór. Prijateľnejšou alternatívou sú ekologické osviežovače, ktoré zaťažujú ČOV v oveľa menšej miere.
 • 05

  Ako inteligentná ČOV rieši kalové koláče z vláknitých baktérii?
V inteligentnej ČOV AS-iNutricut sa kalové koláče nevytvárajú.
 • 06

  Kedy odstraňovať vyflotovaný* kal?
V inteligentnej domovej ČOV AS-iNutricut sa vyflotovaný kal nevyskytuje, preto nie je potrebné ho odstraňovať. V domovej ČOV AS-VARIOcomp je potrebné vyflotovaný kal odstraňovať podľa potreby. Niekedy nie je potrebné odstraňovať tento kal celé mesiace a niekedy je potrebné to urobiť aj každý týždeň.
 • 07

  Kedy a ako sa má zapínať mamutka?
V inteligentnej domovej ČOV AS-iNutricut je celý proces automatizovaný, mamutku nie je potrebné ručne spúšťať. V domovej ČOV AS-VARIOcomp je potrebné mamutku prebytočného kalu zapnúť iba vtedy, keď je v aktivácii veľké množstvo kalu – viac ako 800 ml usadeného aktivovaného kalu za 30 min v litrovej fľaši alebo odmernom valci (postup je popísaný v Návode na obsluhu). Mamutka sa potom ventilom zapne na cca 1 hodinu a opäť vypne.
 • 08

  Ako vyzerá / čo obnáša bežná údržba domovej ČOV?
Inteligentná domová ČOV AS-iNutricut si vyžaduje údržbu jedenkrát za 3 mesiace (jutové vrece) alebo jedenkrát za 6 mesiacov (plastové vrece). Vrece s prebytočným kalom je potrebné vyhodiť na kompostovisko. Zvyšok je riadený riadiacou stanicou, a preto nie je potrebné ani merať množstvo aktivovaného kalu, ani odstraňovať vyflotovaný* kal. Pri domovej ČOV AS-VARIOcomp prebieha kontrola jedenkrát týždenne. Kontroluje sa množstvo aktivovaného kalu a následne, ak je to potrebné, sa zapne odkalovacia mamutka na 1 hodinu (viď otázka 7). V prípade zistenia vyflotovaného* kalu v dosadzovacej (odtokovej) časti je potrebné kal prehodiť do aktivácie alebo do prvej časti nádrže. Prebytočný kal je potrebné jedenkrát za 6 mesiacov vyčerpať alebo dať odviesť.
 • 09

  Čo sa stane s ČOV ak budeme 2 týždne na dovolenke?

Inteligentná domová ČOV AS-iNutricut sa dá do ekonomickej prevádzky a tým pádom sa iba čiastočne zníži množstvo aktivovaného kalu v systéme. Po návrate z dovolenky je ČOV do
jedného týždňa opäť na 100 % účinnosti čistenia. (Systém sa automaticky prepne do ekonomickej prevádzky na základe veľkosti prítoku odpadovej vody.) Domová ČOV AS-VARIOcomp rapídne zníži objem aktivovaného kalu v systéme a na 100 % účinnosť sa vráti približne za dva týždne. 

 • 10

  Môžem s vyčistenou vodou polievať záhradu?
Súčasná legislatíva takéto nakladanie s vyčistenou odpadovou vodou nepovoľuje. Hodnoty na odtoku z AS-iNutricut však sú na úrovni takmer ako voda v mnohých riekach, tak prečo nie?

* Flotácia je fyzikálny dej, pri ktorom sa pevné častice rozptýlené vo vode jemnými bublinkami vzduchu vynášajú na hladinu. Na nej sa vytvára kompaktná vrstva, ktorá sa odstraňuje napr. stieraním, nasávaním a pod.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie rady a návody

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky