KONTAKTY

Konateľ spoločnosti

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Asio - logo
Certifikáty ISO 9001

Obchodno - technologické oddelenie

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5 – 50,  vsakovacie rošty AS-TTE ROŠTY, podpovrchové retenčné galérie AS-RIGOFILL, inteligentný vodomer a detektor úniku vody eVodník, recyklácia šedých vôd a využitie dažďových vôd v budovách.

Obchodno – technický zástupca pre odlučovače ropných látok AS-TOP, čerpacie šachty a technológ pre bazény a bazénové technológie.

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, odľahčovacie komory a regulátory prietoku

Ing. Rastislav Kuffa

Ing. Rastislav Kuffa, PhD.

Technológ pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Výroba a servis

Ekonomické a logistické oddelenie

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KDE NÁS NÁJDETE

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené