Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná marec 6, 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

ASIO-SK, s.r.o. ASIO-Sk, s.r.o.
ul. 1. Mája 1201, 014 01 Bytča
Slovensko
E -mail: asiobytca@asio.sk
Telefónne číslo: +421(0)41 552 17 46
IČ DPH: SK 2020108651

Právny zástupca (zástupcovia) ASIO-SK, s.r.o. ASIO-Sk, s.r.o.:

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Zapísaný v OR OS Žilina pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 10008/L

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.