Hospodárenie s dažďovými vodami

Dažďová voda môže po minimálnej úprave nahradiť v mnohých prípadoch vodu pitnú (úžitková voda na splachovanie záchodov, upratovanie, umývanie vozidiel), v prípade závlahy je potom dokonca aj vhodnejšia ako pitná. Zvyčajne je zrážková voda schopná nahradiť až 50% pitnej vody. Za určitých podmienok a stále častejšie sa používa aj na osobnú hygienu, najmä tam, kde je pitnej vody nedostatok.

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2021 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky