Vitajte v našom obchode!

Malá domová ČOV – 

čistiareň odpadových vôd 

(nesprávne nazývaná aj domová čistička odpadových vôd), je určená k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych, či domácich odpadových vôd. Biologická domová čov umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa  najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré  nie je možné  alebo výhodné  pripojiť pre svoju polohu  na kanalizačný systém . Domová ČOV slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení (atď) s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).  V našom e-shope si môžete zakúpiť všetky domové ČOV – čistiarne odpadových vôd, ktoré naša firma ASIO-SK, s.r.o. vybrába.  Náš tovar neustále rozširujeme.