Zasakovacie rošty

AS-TTE ROŠTY® predstavujú inovatívnu a veľmi ekologickú formu spevňovania povrchov. Ich použitím je možné zabezpečiť ako dopravnú funkciu, tak aj prirodzený vodný režim a ďalšie ekologické aspekty. Sú vhodné pre rozsiahle parkovacie plochy, ale aj pre malé odstavné plochy pri domoch, či spevnené chodníky a prístupové cesty.

Zobrazený jediný výsledok

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2021 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky